về việc trường học

Ngày phản ánh: 31/08/2023
Địa điểm diễn ra: Hợp giang

Tôi nhận thấy trên địa bàn thành phố các trường THCS đều có mà các học sinh đều xin vào trường THCS hợp giang nên giờ rất đông các bạn lớp 6 mà tôi cũng ko biết là nhà trường như nào mà nhận tất cả học sinh trog khi đó các trường ven thì học sinh ít vì đã tập trung vào hợp giang hết. Tôi muốn lãnh đạo Sở giáo dục xem xét về việc này vì theo điều 16 thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận