Đường điện

Ngày phản ánh: 25/08/2023
Địa điểm diễn ra: Chợ sông bằng

Trưởng ban quản lý chợ cho lắp điện không đúng quy định

Việc lắp đặt điện 24 xuất phát từ nhu cầu để phục vụ cho hoạt động của hộ kinh doanh. Quy trình lắp đặt được thực hiện như sau: Hộ kinh doanh có nhu cầu viết đơn xin lắp điện 24 gửi đến Đội quản lý chợ Sông Bằng, sau khi tiếp nhận, Đội giao cho Tổ quản lý điện kiểm tra, khảo sát, thẩm định, trường hợp không đủ điều kiện sẽ trả lại đơn, nếu đủ điều kiện sẽ xác nhận vào đơn và chuyển Lãnh đạo BQL Chợ phê duyệt cho phép lắp đặt. Những trường hợp được phép lắp đặt, hộ kinh doanh phải cam kết thực hiện đúng Nội quy chợ và các quy định về phòng chống cháy nổ. Việc lắp đặt đường điện này do Tổ quản lý điện của Ban quản lý chợ trực tiếp thực hiện. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình lắp đặt do hộ kinh doanh tự nguyện chi trả. Quy trình này các hộ kinh doanh và viên chức, người lao động của Ban quản lý chợ đều phải chấp hành nghiêm chỉnh. Đây là nội dung công việc của BQL Chợ tạo điều kiện cho hộ kinh doanh tại chợ, nhằm mục đích hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh phát triển. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các chợ luôn được Ban quản lý chợ đặt lên hàng đầu, do đó việc lắp đặt đường điện 24 cũng chính là một trong những biện pháp để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ tại chợ, vì không phải bật toàn bộ hệ thống điện chung của chợ. Nếu trường hợp người phản ánh chưa thấy thỏa đáng, xin mời đến gặp Đội quản lý chợ Sông Bằng, hoặc Lãnh đạo Ban quản lý chợ thành phố Cao Bằng để được giải đáp. Trân trọng cảm ơn ý kiến đã đóng góp cho hoạt động của đơn vị.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận