Xây kè đổ đất thu hẹp suối

Ngày phản ánh: 23/08/2023
Địa điểm diễn ra: Đầu cầu Cao Bình giáp giữ huyện Hòa An và Thành phố

Hiện tại bên kia suối đã xây xong mấy năm. Bây giờ bên này suối cũng đang xây kè đổ đất. Không biết cơ quan chưc năng đã có kiểm tra xem chủ đất xây có lấn suối không, đổ đất đã xin phép hay chưa

Căn cứ nội dung phản ánh, UBND thị trấn Nước Hai đã giao đồng chí PCT UBND cùng công chức chuyên môn xác minh tai thửa đất 123, tờ bản đồ 75 diện tích 383,1m2 theo phản ánh của công dân. thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ 143688 do sở TN và MT Cáo Bằng cấp ngày 06/11/2019; chuyển mục đích sử dụng 200m2 đất ở theo quyết định số 3665 ngày 10/12/2019. Nguồn gốc: ông Nguyễn Duy Thăng nhận chuyển nhượng với ông Sầm Quốc Hưng xóm 11 Bế Triều năm 2019, trước đây năm 2017 gia đình ông Sầm Quốc Hưng đã xây kè bờ ruộng giữ đất do đám đất này gần bờ mương, gia đình ông Hưng xây kè đá theo bờ ruộng của gia đình, thời điểm đó Ủy ban nhân dân xã Bế Triều cũng đã tiến hành kiểm tra và gia đình đã xây đúng theo phần đất của gia đình không lấn ra mương. Từ khi nhận chuyển nhượng đến tháng 7 năm 2023 gia đình ông Thăng mới bắt đầu xây kè đá giữ đất trên mảnh đất này và xây theo bờ ruộng mà trước đây ông Hưng đã xây và chỉ xây cao lên không hề lấn ra mương. Trên đây là trả lời phản ánh của UBND thị trấn đến công dân.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận