giáo dục đào tạo

Ngày phản ánh: 20/08/2023
Địa điểm diễn ra: huyện Thạch An xã Thái cường

kính gửi giáo dục đào tạo tỉnh Cao Bằng kết thúc nam học 2023 của học kỳ 2 trường ptcs thái cường đến nay học Sinh bán trú va học Sinh ngèo vẫn chưa được hưởng tiền ak

Cảm ơn công dân đã có ý kiến, Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời cụ thể gửi kèm
Trả lời đơn phản ánh -Thái Cường (1).pdf Trả lời đơn phản ánh -Thái Cường (1).pdf Trả lời đơn phản ánh -Thái Cường (1).pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận