Biển chào nội dung sai chính tả

Ngày phản ánh: 18/07/2023
Địa điểm diễn ra: Bảo Lâm, Cao Bằng

Biển chào huyện Bảo Lâm sai chính tả

Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng cảm ơn ý kiến của công dân, UBND huyện đã chỉ đạo nhà cung cấp và in lại!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Hoàng Hải Hà

Sai ở đâu vậy ?

Gửi ngày 19/07/2023 10:23
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân Hoàng _ Hải Hà đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!

Nguyễn Cao Cường

Welcome ( biển đang để well come)

Gửi ngày 18/07/2023 18:05
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân Nguyễn Cao Cường đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!