ATGT

Ngày phản ánh: 13/07/2023
Địa điểm diễn ra: Tổ dân phố 2 tt bảo lạc huyện bảo lạc

Tại tổ dân phố 2 tt bảo lạc huyện bảo lạc có hộ ông Trường cắt tóc bầy bán hàng lấn chiếm lòng lề đường tại tổ dân phố 2 tt bảo lạc huyện bảo lạc gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông,đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý và dẹp ngay.

Ngay sau khi nhận được ý kiến phản anh của công dân Uỷ ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông, quản lý trật tự sắp xếp chợ xuống kiểm tra thực tế và nhắc nhở hộ gia đình không bày hàng hoá lẫnchiếm lòng lề đường gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Sau khi Ban an toàn giao thông xuống làm việc với hộ gia đình: hộ gia đình ông trường (hằng) đã thu dọ hàng hoá, bày bán theo quy định và cam kết không tái phạm. Trên đây là nội dung trả lời của Uỷ ban nhân dân thị trấn về ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận