Nha dột nát

Ngày phản ánh: 07/07/2023
Địa điểm diễn ra: Na chào xa hung dao huyen bao lac tinh cao bang

Tôi ho nông van lâm dang ký làm nha.ho cho lam lai nha dốt nat ma tai sao kong co danh sách

Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh của công dân, Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo đã tiến kiểm tra thực tế của công dân phản ánh và làm việc trực tiếp với công dân Nông Văn Lâm xóm Nà Chào). Qua kiểm tra thực tế và thông tin trao đổi của công dân, UBND xã Hưng Đạo có ý kiến trả lời như sau: Căn cứ cuộc họp của xóm Nà Chào ngày 25 tháng 07 năm 2022 về rà soát các nhà tạm, nhà dột nát tại xóm. Hộ ông Nông Văn Lâm không đến dự họp và không đăng ký nhu cầu, Căn cứ theo các tiêu chí tại thông tư 01 thì nhà ở hộ Nông Văn Lâm không thuộc diện nên không có tên trong danh sách. (Có hình ảnh nhà của ông Nông Văn Lâm kèm theo).
nhà.jpg nhà.jpg z4542256218019_11bbbe5c8a6bd4366899651fd22344c1.jpg

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận