Giáo dục đào tạo

Ngày phản ánh: 20/06/2023
Địa điểm diễn ra: Hoà an, cao bằng

Năm học 2022-2023 đã kết thúc, học phí năm học này một số học sinh đã đóng cả năm học với mức 300 nghìn đồng/1 tháng, sau đó có văn bản điều chỉnh mức học phí năm học 2022-2023, tuy nhiên đến nay số tiền chênh lệch vẫn chưa được hoàn lại cho học học sinh, vậy xin hỏi ubnd huyện hoà an, phòng giáo dục huyện hoà an số tiền đó hiện đang ở đâu? Sử dụng vào mục đích gì và bao giờ học sinh sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch đó? Xin cảm ơn

Thực hiện được Công văn số 1457/SGD&ĐT-KH ngày 22/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa An đã hướng dẫn các trường học trực thuộc thực hiện thu học phí theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng. Các trường đã thu học phí và nộp vào tài khoản của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại kho bạc Nhà nước Hòa An. Thực hiện Nghị quyết 28/2023/NQ-HDND ngày 27/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1367/UBND-VX ngày 05/06/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa An đã yêu cầu các trường rà soát, tính mức chênh lệch học phí gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đối chiếu. Đến ngày 22/6/2023 tất cả các trường đã tính xong mức chênh lệch học phí và nộp đủ hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tính đến nay, cơ bản Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa An đã chi trả xong tiền chênh lệch học phí cho các trường, các trường đang thực hiện chi trả cho học sinh, còn 02 trường (gồm THCS Nước Hai và TH&THCS Bế Triều) dự kiến sẽ chi trả xong trong tháng 6/2023. Ghi chú: Mọi thắc mắc về khoản thu học phí trên địa bàn huyện Hòa An, xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa An theo số điện thoại 0858.784.025 để được giải đáp.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận