Đơn thân nuôi con

Ngày phản ánh: 14/05/2023
Địa điểm diễn ra: Xã thái sơn huyện bảo lâm tỉnh cao bằng

Kinh gửi ubnd tỉnh, cho e hỏi chút về đối với vk ck khi vk mất ck nuôi con có hỗ trợ về đơn thân nuôi con k ạ, e gửi hồ sơ đc gần 1 năm nay không có phản hồi ạ?

Chế độ đối với Người đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được quy định tại khoản 4, Điều 5, Chương II của Nghị định 20/2021/NĐ-CP, như sau" 4. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).". Như vậy đối với người chồng đang nuôi con (vợ mất) nếu đủ điều kiện theo khoản 4, Điều 5, Chương II của Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì được gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con và được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội theo quy định. Đối với Phản ánh của công dân Ban Văn Ne, sinh năm 1996, tại Xóm Nà Bó, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm. Ủy ban nhân dân huyện nhận văn bản đề nghị từ Ủy ban nhân dân xã tại tờ trình số số 12/TTr-UBND ngày 01/03/2023 của UBND xã Thái Sơn, ủy ban nhân dân huyện đã thẩm định, phê duyệt hồ sơ tại Quyết định số 270/UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, Phòng Lao động - Thương binh & xã hội đã lập danh sách chi trả từ tháng 3/2023.
Danh sách phê duyệt ĐT tăng mới tháng 03 năm 2023..xlsx Danh sách phê duyệt ĐT tăng mới tháng 03 năm 2023..xlsx Danh sách phê duyệt ĐT tăng mới tháng 03 năm 2023..xlsx

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận