Đèn đường

Ngày phản ánh: 09/05/2023
Địa điểm diễn ra: Tổ 10.phường sông bằng. Tp Cao Bằng

Kiểm tra lại bóng không sáng

Cảm ơn công dân đã phản ánh, UBND thành phố sẽ chỉ đạo đơn vị vận hành kiểm tra và thay thế để đảm bảo chiếu sáng được kịp thời.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận