Moi trường

Ngày phản ánh: 26/04/2023
Địa điểm diễn ra: Tổ 7phuong hòa Trung

Nhà nước mới đầu tư làm đường từ tổ tổ 7 đến tổ 8to 9 phường Hòa Trung không biết đường đã xong chưa đường rất đẹp đường có con dốc rất nguy hiểm xong không có gì để che chắn ca để nghi nhà thầu làm đường có biện pháp để người tham gia giao thông được an toàn

Cảm ơn ý kiến của người dân. Tuyến đường giao thông Nà Rụa, phường Hòa Chung hiện nay đã được Chủ đầu tư, đơn vị thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng. Do nguồn kinh phí bố trí còn hạn hẹp nên vị trí của người dân phản ánh chưa có lan can, cọc tiêu để người tham gia giao thông nhận biết và lưu thông an toàn. Trong tháng 6/2023 UBND thành phố sẽ chỉ đạo đơn vị Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, bố trí lắp dựng một số cọc tiêu đặt ở lề của đoạn đường nguy hiểm để hướng dẫn cho người tham gia giao thông biết phạm vi phần đường an toàn và hướng đi của tuyến đường theo tiêu chuẩn quy định. Trong thời gian trên kính mong người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường trên chú ý quan sát, giảm tốc độ đảm bảo an toàn giao thông.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận