Xử lý Đơn đề nghị gửi UBND huyện Trùng Khánh của gia đình chúng tôi

Ngày phản ánh: 06/04/2023
Địa điểm diễn ra: Quang Trung, Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày 25 tháng 11 năm 2022 gia đình chúng tôi đã viết Đơn đề nghị gửi UBND huyện Trùng Khánh, về việc Thông tin đất đai tại Giấy chứng nhận QSDĐ khác với Sổ địa chính. Cùng với các tài liệu gửi kèm theo: - Giấy chứng nhận QSDĐ năm 2001 (photo, chứng thực); - Giấy chứng nhận QSDĐ năm 2008 (photo, chứng thực); - Trang 173, Sổ địa chính xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh năm 2006 (photo); - Giấy trích lục khai tử của ông Vượng (photo, chứng thực); - 03 CCCD của người có Đơn (photo, chứng thực). Nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi gì từ UBND huyện Trùng Khánh. Thông qua Kết nối Cao Bằng, kính đề nghị UBND huyện Trùng Khánh, các ban ngành chức năng sớm xử lý vụ việc và phản hồi lại cho gia đình chúng tôi qua địa chỉ: - Họ tên: Nông Xuân Thưởng. - Địa chỉ: Tổ 9 phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. - Điện thoại: 0912830007 Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận