PHẢN ÁNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN,Ô NHIỄM KHÓI BỤI.KIẾN NGHỊ LẦN THỨ 3

Ngày phản ánh: 03/04/2023
Địa điểm diễn ra: TPD Phố Cũ-TT Quảng Uyên- Quảng Hòa-Cao Bằng

Kính gửi Trung tâm Giám sát, , Công An tỉnh Cao Bằng - Phòng Cảnh Sát Môi Trường,Phòng Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Cao Bằng. UBND huyện Quảng Hòa, đồng kính gửi ban nghành các cấp.ngày 11/1/2023 chủ tịch UBND huyện Quảng Hòa đã quyết định xử phạt hành chính cũng như buộc cơ sở sản xuất gạch không nung của ông Phạm Viết Chính thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn theo đúng quy chuẩn của pháp luật quy định. Cũng như thực hiện biện pháp khắc phục, để đảm bảo giảm thiểu tiếng ồn đạt đúng quy chuẩn quy định. Nhưng đến nay cơ sở sản xuất kinh doanh của ông Phạm Viết Chính đã hoạt động sản xuất trở lại sau 45 ngày nhận được quyết định, đến hiện tại không có cơ quan trức năng nào đến và kiểm tra cơ sở sản xuất gạch không nung,gạch block đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. đối với cơ sở sản xuất của ông Phạm Viết Chính không khắc phục được việc gây ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư, không có biện pháp khắc phục để giảm thiếu tiếng ồn cũng như khói bụi. hiện tại chỉ quây bạt khung tre sơ sài. Không có tường,vách cách âm để giảm thiếu tiếng ồn.hoạt động sản xuất này tiếp tục gây tiếng ồn ô nhiễm tiếng ồn suốt cả ngày vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân đặc biệt là người già cả, người bệnh tật và trẻ nhỏ. Mặc dù UBND huyện Quảng Hòa,Phòng tài nguyên môi trường phối hợp với cảnh sát môi trường- Công An tỉnh Cao Bằng,Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường tỉnh đã tiến hành làm việc và xác định cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tiếng ồn vượt quá quy chuẩn cho phép. (có biên bản làm việc đính kèm) nhưng Cơ sở sản xuất,gạch block vẫn ngang nhiên tiếp tục tra tấn người dân ngày càng trầm trọng hơn bằng tiếng ồn máy ép gạch block. Ngày 11/01/2023 chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở gạch không nung của ông Phạm Viết Chính. đây là một cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện giữa khu dân cư đông đúc mà không thấy UBND huyện Quảng Hòa nói gì đến Giấy phép hoạt động, Giấy phép về cam kết bảo vệ môi trường, Giấy phép về xây dựng, báo cáo về tác động của cơ sở sản xuất đổi với môi trường,…để trả lời câu hỏi Cơ sở này có được phép hoạt động hay không? Cũng như vị trí sản xuất gạch block hiện tại có đúng với mục sử dụng của lô đất hoặc nằm trong khu sản xuất hay không? Theo Điều 37, Luật Bảo vệ môi trường quy định: "Cơ sở sản xuất hoặc kho tàng có chất dễ cháy, dễ gây nổ; phát tán mùi ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ con người; gây tiếng ồn, phát tán bụi, khí thải quá tiêu chuẩn cho phép… không được đặt trong khu dân cư hoặc phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư". Theo điểm 4.5 khoản 4 mục II Quyết định 37733/2022/QĐ BYT có ghi rõ đối với nhà máy sản xuất gạch được xây dựng thì phải phải xây dựng cách khu dân cư ít nhất 100m mới đảm bảo an toàn vệ sinh cho khu dân cư. Khoản 2, Điều 153, Luật Đất Đai 2013 cũng quy định: Khi sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường. Quy định pháp luật đã rõ ràng như vậy, nhưng không hiểu cơ quan chức năng nào đã cấp phép cho cơ sở sản xuất gạch không nung,gạch block xây dựng và sản xuất trên đất ở,ngay trong khu dân cư đông đúc nằm trong khu dân cư sinh sống,ngay đường quốc lộ, cũng như công trình văn hóa tâm linh được tỉnh phê duyệt.? Trong khi đối với các Tỉnh,Quận,Huyện đều đã thực hiện di dời và đình chỉ các hoạt động các hoạt động sản xuất,gạch không nung block có tác động xấu trực tiếp đến môi trường đời sống của người dân ra xa khu dân cư để đảm bảo đời sống của người dân. Chính vì lý do đó. Người dân TDP Phố cũ,Thị trấn Quảng Uyên.Tiếp tục kiến nghị Trung tâm Giám sát,Phòng Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Cao Bằng. , Công An tỉnh Cao Bằng - Phòng Cảnh Sát Môi Trường.UBND Huyện Quảng hòa, Phòng Tài Nguyên Môi Trường,chính quyền địa phương các cấp.đưa ra phương án ngừng sản xuất,di chuyển cơ sở kinh doanh sản xuất ra khỏi khu đông dân cư để đảm bảo đời sống người dân (chứ không phải chỉ là sự kiểm tra hành chính, xử phạt đơn đơn thuần) trả lại cuộc sống bình yên, an toàn cho người dân khu dân cư Phố Cũ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan, trả lời như sau: 1. Điều 37, Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Vậy trích dẫn điều 37 Luật Bảo vệ môi trường trong phản ánh là không chính xác. 2. Theo Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành quy định Quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tại điều 5: Lộ trình thực hiện đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường quy định: “1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ hoặc chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kho tàng, để phù hợp với quy định về khoảng cách an toàn môi trường và quy định pháp luật khác có liên quan, thời gian hoàn thành xong trước ngày 31/12/2028. Đối với cơ sở sản xuất gạch của ông Phạm Viết Chính, Ngày 11/01/2023, Chủ tịch UBND huyện Quảng Hòa đã ra quyết định xử phạt VPHC đối với cơ sở sản xuất gạch không nung của ông Phạm Viết Chính. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt, cơ sở sản xuất của ông Phạm Viết Chính đã áp dụng biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình sản xuất như sau: Dùng đá nghiền 1x2 và bột đá thay cho đá hộc, nên khi máy nghiền và máy ép gạch thành phẩm hoạt động, tiếng ồn nằm trong quy chuẩn cho phép (QCVN 26:2010/BTNMT) Trên đây là kết quả Trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân qua Hệ thống kết nối về xưởng sản xuất gạch tại Phố Cũ (lần 3) của Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan (Có ảnh kèm theo minh chứng cơ sở sử dụng bột đã và đá 1x 2 để giảm thiểu tiếng ồn, đảm bảo tiếng ồn ở mức quy định)
7f1f659a2bdef480adcf.jpg

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận