Thi công đường thiếu trách nhiệm

Ngày phản ánh: 28/02/2023
Địa điểm diễn ra: Võ nguyên giáp

Hiện nay đoạn đường võ nguyên giáp đang sửa đường Đơn vị thi công thiếu trách nhiệm K có biển cành báo hay chăng dây lại rất nguy hiểm gây tai nạn cho xe đi lại. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Quá thiếu trách nhiệm Ít nhất đã có 2 xe xuống hố này

Gửi ngày 02/03/2023 08:23
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!