Đề nghị mở lớp thi xe máy hạng A1

Ngày phản ánh: 22/02/2023
Địa điểm diễn ra: Tp Cao Bằng

Theo tôi được biết từ tháng 11/2022 đến giờ trên Cao Bằng chưa tổ chức lớp thi xe máy hạng A1. Các cháu đủ tuổi từ 18 trở lên đủ tuổi mà không có lớp thi xe máy nên không có bằng để tham gia giao thông. Đề nghị Sở giao thông vận tải sớm tổ chức lớp thi xe máy hạng A1 để người dân chưa có bằng đăng ký tham dự thi sớm có bằng tham gia giao thông

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của công dân trên hệ thống kết nối người dân của tỉnh Cao Bằng, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng trả lời như sau: Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2022 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở đào tạo lái xe “Tổ chức tuyển sinh đào tạo đảm bảo các điều kiện với người học theo quy định”. Trong thời gian vừa qua, qua theo dõi các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 tuyển sinh được rất ít học viên, không đảm bảo số lượng để mở lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 thực hiện tuyển sinh, mở lớp đào tạo lái xe và phải thông báo với Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 để phục vụ công tác quản lý đào tạo theo quy định. Từ ngày 01/01/2023 đến nay, Sở Giao thông vận tải chưa nhận được thông báo của các cơ sở đào tạo lái xe về việc tổ chức lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1. Trên cơ sở thông báo của các cơ sở đào tạo lái xe, căn cứ vào tiến độ đào tạo lái xe các hạng, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm công khai lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe theo quy định tại điểm 11 Điều 31 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2022 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, thực hiện công tác đào tạo lái xe theo quy định. Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo công khai lịch sát hạch, địa điểm tổ chức sát hạch trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tại địa chỉ: http://sogtvt.caobang.gov.vn/ sau khi nhận được các thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo lái xe mô tô hạng A1 của các cơ sở đào tạo lái xe. Sở Giao thông vận tải trân trọng ý kiến phản ánh của công dân./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận