Tôi không được ủy ban nhân dân xã hưng đạo giải quyết để hưởng quyền về lỗi đi

Ngày phản ánh: 20/02/2023
Địa điểm diễn ra: Xã hưng đạo

Tôi có Mảnh đất tại nà bây xóm ngọc quyến xã hưng đạo hiện tại đag bị bao bọc bởi các mảnh đất liền kề và không có lối đi ra nên tôi muốn xã sác nhận giúp tôi về lối đi qua các mảnh đất khác nhưg xã nhiều lần không giải quyết để tôi được hưởng quyền về lối đi. Mảnh đất chắn đằng trước là 375 trước xã nói đấy là đất công mà bây giờ xã lại nói đấy không phải đất công nên không cho tôi đi qua

UBND xã Hưng Đạo trả lời ý kiến phản ánh như sau: Ngày 20/2/2022 ông Nông Đình Hảo con trai của ông Nông Đình Cường chủ sử dụng đất. Theo đơn đề nghị của ông Nông Đình Cường yêu cầu UBND xã xác nhận cho gia đình mở lối đi qua thửa đất số 375, tờ bản đồ số 15 để gia đình thực hiện thủ tục tách thửa đồi với thửa đất của gia đình. Căn cứ quyền hạn của UBND xã là xác định nguồn gốc sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất. UBND xã đã hướng dẫn gia đình về viết lại đơn cho đúng. Đến nay gia đình vẫn chưa đến UBND xã nộp lại đơn. UBND xã cũng yêu cầu gia đình đến UBND xã Hưng Đạo để được hướng dẫn theo đúng quy định.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

nông đình hảo

Từ cấp xóm cấp xã hô hào cho người dân đăg ký để chuyển đổi đất làm nhà. Đến khi người dân nộp hồ sơ rồi đóg thuế cho nhà nước đầy đủ thì bây giờ lại không tạo điều kiện để người dân có thể có nhà để ở. Đây có giốg cái bẫy để lấy đi đồng tiền mồ hôi sương mắu của người dân không

Gửi ngày 20/02/2023 16:40
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân nông đình hảo đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!