Phản ánh về việc không giải quyết đơn đề nghị của công dân

Ngày phản ánh: 15/02/2023
Địa điểm diễn ra: Thành Phố

Tháng 10/2022 gia đình tôi có đơn đề nghị giải quyết đơn phản ánh của một số hộ gia đình tại tổ 1,2,3 và 6 phường Đề Thám về việc lấn chiếm con đường dân sinh. Ngày 20/10/2022 UBND TP Cao Bằng có văn bản trả lời cho tôi về việc đã chuyển đơn đề nghị của tôi đến Phòng TN và MT thành phố, UBND phường Đề Thám để giải quyết trước ngày 20/11/2022, tuy nhiên hết thời hạn trên tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên ngày 8/12/2022 tôi tiếp tục có đơn đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết đơn của tôi, ngày 15/13/2022 UBND TP Cao Bằng tiếp tục có văn bản chuyển đơn lần 2 của tôi đến Phòng TN và MT thành phố để giải quyết. Tuy nhiên đến nay (tháng 02/2023) đã hơn 2 tháng kể từ ngày UBND thành phố chuyển đơn của tôi mà tôi vẫn chưa nhận được trả lời hay giải quyết gì của cơ quan có thẩm quyền, việc chậm trễ giải quyết đơn đề nghị của tôi làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sử dụng đất là tôi, cho nên tôi phản ánh tại đây đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sớm giải quyết sự việc để đảm bảo quyền lợi và cuộc sống của tôi cùng gia đình. Tôi xin cảm ơn.

Nội dung phản ánh của công dân đã được UBND thành phố giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, giải quyết. Ngày 10/6/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã Có Văn bản trả lời kiến nghị của công dân tại tổ dân phố 1, 2, 3 và 6 phường Đề Thám (tại Văn bản số 176/TNMT), gửi kèm theo. Trân trọng cảm ơn!
Trả lời kiến nghị của công dân tổ 1,2,3 và 6 phường Đề Thám_0001.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận