Đề nghị phòng địa chính thành phố phản hồi

Ngày phản ánh: 14/02/2023
Địa điểm diễn ra: Cao bằng

Vào ngày 16/9/2022 Tôi có nộp hồ sơ cấp bìa đỏ lần đầu lên phòng tài nguyên tại phòng giao dịch 1 cửa, sau đó hồ sơ được chuyển lên phòng địa chính được chị Lý Thanh Hải tiếp nhận đến ngày 30/9 tôi được gọi lên chị Hải có trả lại hồ sơ và thu lại phiếu hẹn trả kết quả vì lý do thiếu giấy tờ, tôi đã bổ sung ngay trong ngày và nộp lại cho chị Hải. Chị Hải bảo sẽ làm lại phiếu hẹn và gọi tôi lên lấy sau, nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được phản hồi. Ngày 9/2/2023 tôi có gọi cho chị Hải thì chị bảo sẽ hỏi lại phòng giao dịch 1 cửa, ngày 13/2/2023 tôi có gọi nhưng chị Hải không nghe máy, đến hôm nay ngày 14/2/2023 tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đề nghị phòng địa chính thành phố cho tôi 1 câu trả lời chính xác bao giờ hồ sơ cấp bìa của tôi được giải quyết

Cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân, sau khi có ý kiến đóng góp Văn phòng đăng ký đã rà soát hồ sơ, hiện nay hồ sơ của công dân Văn phòng đã chuyển sang bộ phận thuế và ngày 16/2/2023 đã mời gia đình lên hướng dẫ kê khai theo quy định.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận