Kính gửi sở giáo dục tỉnh cao bằng

Ngày phản ánh: 04/02/2023
Địa điểm diễn ra: Trà lĩnh

Một con người manh danh hiệu trưởng khi nhân viên bị người ta vào đánh trog trường chưa xem xét vụ việc đã chửi bới.trách móc gây áp lực nói từ khi vào trường mầm non lưu ngọc đã gét.vụ việc sảy ra tôi xin đi gặp ca.k cho gặp nói nhà trường còn đag bận vẽ ... rồi cấm làm đơn rồi bắt tôi phải chứg minh trog sạch.tôi thấy môt con người là đảg viên là một quản lý k xứg đág để quản lý mầm non nhiều lần làm đơn lên phòg giáo dục huyện nhưg k trả lời

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận