Đỗ xe

Ngày phản ánh: 04/02/2023
Địa điểm diễn ra: Phố thầu, phường hợp giang TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Liệu chỗ này có phải chỗ đỗ xe ko mà tôi thấy lúc nào cũng có xe đỗ tại đó

Công an thành phố đã tra cứu biển số xe, gửi thông báo thông tin phản ánh đến chủ phương tiện, mời chủ phương tiện đến Công an thành phố để xử lý theo quy định

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận