Kính gửi sở giáo dục tỉnh Cao Bằng

Ngày phản ánh: 26/01/2023
Địa điểm diễn ra: Xã Quang Trung huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

Phản ánh lần 2 kính mong sở xem xét cho dân nhờ Trường THPT Quang Trung Trung Khanh Cao Bang lấy cột điện của dân đi bán để giây điên lơ lủng ở bờ rào rất nguy hiểm cho người dân

Theo ý kiến phản ánh của người dân. Ngày 31 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Quang Trung đã phối hợp với Điện lực huyện Trùng Khánh và Trường THPT Quang Trung tiến hành kiểm tra xác minh.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận