Chế độ chính sách

Ngày phản ánh: 05/01/2023
Địa điểm diễn ra: Vĩnh quang thành phố cao bằng

Bà Trưởng Phòng Hoàng Thị Minh Hạnh đã ký giấy giới thiệu cho tôi đi thăm viếng mộ liệt sĩ tại tỉnh gia Lai và đã được sở lao động thương binh và xã hội tỉnh gia Lai ký đóng dấu xác nhận của nơi quản lý mộ. Không đủ giấy tờ thì bà không ký giấy giới thiệu cho tôi đi nữa Hoàn thiện đủ giấy tờ thì bà ký cho đi

Căn cứ Nghị định 131/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Điều 158. Hồ sơ, thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ 1. Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ các giấy tờ sau: a) Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ theo Mẫu số 31 Phụ lục I Nghị định này. b) Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận gia đình hoặc thân nhân liệt sĩ; quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. c) Một trong các giấy tờ sau: - Đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ. - Đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ: giấy xác nhận do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ về việc có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang; bản trích lục hồ sơ liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc cấp; bản sao được chứng thực từ giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu. Khi tham mưu cấp Giấy giới thiệu cho ông Lô Lưu Hoàn đi thăm viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Chuyên viên phòng Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố đã hướng dẫn thủ tục và yêu cầu thành phần hồ sơ phải có Giấy báo tin mộ thì mới cấp Giấy giới thiệu. Ông Lô Lưu Hoàn trình bày mong Phòng Lao động TBXH Thành phố tạo điều kiện để ông được đi thăm viếng kịp thời, đồng thời cũng cam kết rằng sau khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ về sẽ nộp đầy đủ giấy tờ theo quy định, để được nhận kinh phí hỗ trợ. Nhằm tạo điều kiện cho gia đình người có công, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố đã ký giấy giới thiệu để ông Lô Lưu Hoàn đi thăm viếng mộ liệt sĩ Nông Xuân Tong tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên sau khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ về, ngày 28/8/2022 ông Lô Lưu Hoàn đến phòng Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ nhưng không cung cấp đủ giấy tờ như đã cam kết, cụ thể là thiếu Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của nơi quản lý mộ. Do vậy phòng phòng Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố không đủ căn cứ để chi trả theo quy định. Sau 01 tháng, ông Lô Lưu Hoàn vẫn chưa nộp đủ giấy tờ theo quy định nên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã phải nộp trả lại Ngân sách Nhà nước số tiền dự kiến chi trả vào ngày 29/9/2022. Để giải quyết dứt điểm, đề nghị ông Lô Lưu Hoàn bổ sung Giấy báo tin mộ liệt sĩ (trong trường hợp này là của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai) để phòng Lao động Thương binh và Xã hội- UBND thành phố Cao Bằng thanh toán chế độ theo quy định. Về việc cấp Giấy báo tin mộ Liệt sĩ Nông Xuân Tong, thẩm quyền thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai. Việc này đã được hướng dẫn và ông cam kết sẽ có sau khi thăm viếng trở về. Giải quyết chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ là việc chuyên môn thường xuyên của phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Tất cả các trường hợp thân nhân có nguyện vọng đi thăm viếng, di chuyển mộ đều được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện. Để xảy ra sự việc này là điều không mong muốn. Rất mong ông và gia đình hiểu và tuân thủ các quy định chung của pháp luật để công tác người có công được thực hiện tốt.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận