Đề nghị xem xét biển báo giao thông tại khu vực chợ Bến xe cũ

Ngày phản ánh: 05/01/2023
Địa điểm diễn ra: phường Sông Bằng

Trên đường Pác Bó, đoạn đối diện công an phường Sông Bằng (trước cửa hàng xe máy) có biển báo cấm đỗ xe và biển cấm xe tải (có hình ảnh kèm theo), phía sau biển là cổng chợ tạm rất nhiều phương tiện có nhu cầu dừng đỗ để mua bán, bốc dỡ hàng hóa, nhất là xe tải chở hàng, đặt biển cấm xe tải (biển P.106a) cấm xe vào đường này là không phù hợp, nếu cấm xe tải đỗ thì phải đặt biển phụ (biển 505a) bên dưới biển cấm đỗ. Tác dụng của biển cấm từ phía sau biển đến ngã ba, ngã tư tiếp theo hoặc khi có biển báo hết cấm, thực tế từ vị trí cắm biển nêu trên kéo dài đến siêu thị Ngọc Xuân không có biển nhắc hết hiệu lực. Khu vực này dân cư đông đúc, nhu cầu dừng đỗ của nhân dân rất lớn. Để tạo điều kiện cho người dân, đề nghị UBND thành phố xem xét bố trí biển báo phù hợp.

Cảm ơn ý kiến công dân, sau khi nhận được nội dung phản ánh UBND thành phố, phòng chuyên môn đã tiến hành kiếm tra tại thực địa. Đối với biển báo đối diện Công an phường Sông Bằng là biển P.131a: Cấm đỗ xe và Biển số P.108a: Cấm xe sơ–mi–rơ–moóc được quy định tại phục lục B ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ: (Nội dung biển: Để báo đường cấm các loại xe sơ-mi-rơ-moóc và các xe kéo rơ- moóc trừ các xe được ưu tiên (có dạng xe sơ-mi-rơ-moóc hoặc có kéo theo rơ-moóc) theo quy định.) không có biển P.106a: Cấm ô tô tải như đã nêu trên. Đối với các ngã 3 giao cắt với đường Pác Bó (như đường lên Trường THCS Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng; đường Tổ 9 phường Ngọc Xuân và nhiều tuyến đường kết nối khác...) đều có biển báo P.131a: Cấm đỗ xe và biển phụ "Cấm ô tô tải dừng bốc dỡ hàng hóa từ 6h đến 21h”. Các biển báo trên được cắm đúng quy định nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận