Chế độ chính sách

Ngày phản ánh: 26/12/2022
Địa điểm diễn ra: Vĩnh Quang thành phố cao Bằng

Về việc thay đổi thông tư nghị định mới về việc chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ. 1 là phải có quyết định thờ cúng hoặc giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. 2 là phải có giấy báo tin mộ liệt sĩ. Giấy báo tin mộ liệt sĩ phải là sở lao động thương binh và xã hội cấp. Như bây giờ gia đình liệt sĩ phải đi gõ cửa từng cơ quan nào để xin giấy báo tin mộ để tiện cho việc thăm viếng mộ liệt sĩ sau này của gia đình. Xin trân thành cảm ơn

Phòng Lao động - Thương binh Xã hội Thành phố trả lời trường hợp công dân xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng phản ánh về hồ sơ, thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ như sau: Điều 158 Nghị định 131/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về hồ sơ, thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ: “Điều 158. Hồ sơ, thủ tục thăm viếng mộ liệt sĩ 1. Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ các giấy tờ sau: a) Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ theo Mẫu số 31 Phụ lục I Nghị định này. b) Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận gia đình hoặc thân nhân liệt sĩ; quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. c) Một trong các giấy tờ sau: - Đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin: giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ. - Đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ: giấy xác nhận do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ về việc có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang; bản trích lục hồ sơ liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc cấp; bản sao được chứng thực từ giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh theo Mẫu.” Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên, gia đình liệt sĩ có nhu cầu xin cấp giấy báo tin mộ liệt sĩ thì cần liên hệ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ để được hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy báo tin mộ liệt sĩ theo quy định./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận