Giải thích về bên tư pháp

Ngày phản ánh: 21/12/2022
Địa điểm diễn ra: Hoà an

Chào anh chị bên tư pháp cho em hỏi một điều bố em mất năm 1993 lúc đó ủy ban hay thôn xóm chưa triển khai làm giấy khai tử đến bây giờ gia đình cần làm một số giấy tờ thì bên yêu cầu làm giấy khai tử nhưg có điều vô lý ở đây là làm khai tử phải chứng minh căn cứ bố em đã mất 1993 đến bây giờ thì lấy đâu ra giấy tờ chứng minh nói cho thẳng bây giờ cán bộ chỉ giỏi bắt bẻ tìm lý do để vòi dân là chủ yếu anh chị cho hỏi căn cứ thì mấy trục năm đào đâu ra hay là đào mồ bố em lên đấy lấy căn cứ làm giấy khai tử cho ông

Cảm ơn bạn đã gửi phản ánh đến Kết nối Cao Bằng, chúng tôi xin trả lời ý kiến phản ánh của bạn như sau: Thủ tục đăng ký khai tử cho người chết đã lâu quy định như sau: Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2015; Căn cứ Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Căn cứ Thông tư số 04/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. - Điều 13 Thông tư số 04/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định về đăng ký khai tử như sau: “Điều 13. Đăng ký khai tử Việc đăng ký khai tử được thực hiện theo quy định tại Mục 7 Chương II Luật hộ tịch và hướng dẫn sau đây: 1. Trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết. 2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử không có giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng cứ không hợp lệ, không bảo đảm giá trị chứng minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối đăng ký khai tử”. Theo thông tin của công dân, người cha đã mất năm 1993. Đến thời điểm năm 2022 là 29 năm, tức thuộc trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu. Do vậy, đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết (ví dụ: hồ sơ, lý lịch cá nhân đi học, đi làm do cơ quan, đơn vị nơi học tập, công tác quản lý, xác nhận, Biên bản xác minh tai nạn, Giấy chứng nhận mai táng, Hợp đồng hỏa táng, văn bản xác nhận của chính quyền, công an địa phương ….), các giấy tờ, tài liệu này cần được cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo đảm thông tin đúng sự thật. Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử chỉ cung cấp được các giấy tờ như: gia phả dòng họ, giấy tờ tùy thân của người chết (nếu có); ảnh bia, mộ người chết; văn bản xác nhận của người làm chứng về các thông tin liên quan đến người chết, sự kiện chết; nếu các thông tin này được cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh, khẳng định được tính xác thực, có lập Biên bản xác minh thì có thể vận dụng coi là căn cứ để thực hiện việc đăng ký khai tử.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Nếu giờ gia đình em lấy biên bản xác minh bên côg an xóm với chính quyền xóm liệu có đủ căn cứ không ạ

Gửi ngày 22/12/2022 11:10
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân lục văn đồng đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!