Giáo dục

Ngày phản ánh: 17/12/2022
Địa điểm diễn ra: Cao chương, trùng khánh

Các trường PTDT Nội Trú huyện đầu tháng 11 đã được điều động về huyện theo quyết định 673/QĐ SNV ngày 31 tháng 10 năm 2022 của sở nội vụ Cao Bằng. Các thủ tục về bàn giao đã hoàn thành vậy từ tháng 11 đến nay lãnh đạo quản lý, giáo viên và nhân viên các trường chưa được nhận lương. Khi hỏi huyện thì được trả lời là do ngân sách chưa chuyển về huyện. Vậy tại sao bàn giao con người mà chưa bàn giao ngân sách ạ. Mọi thủ tục để bàn giao các trường đã hoàn thành từ trong tháng 10. Người lao động trông vào đồng lương trang trải cả tháng để lo cho gia đình. Vậy tại sao đến giờ giáo viên, nhân viên.. các trường Nội trú huyện chưa được trả lương ạ.

Hiện nay, UBND huyện Trùng Khánh đã chỉ đạo thực hiện trả lương cho giáo viên và nhân viên các trường PTDT Nội Trú huyện theo đúng quy định./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Dạ, ngày nào chúng em cũng mong lương, con cái đi học, người già ốm đau. Đồng lương chi trả sinh hoạt phí cả gia đình, chưa nói cưới xin ma chay..không phải ai cũng có tiền dư dật. Thực sự chúng em mong ngóng lương từng ngày. Mà sao chuyển chế độ ngân sách từ tỉnh về huyện thôi sao lại chậm như vậy. Đây là chất lượng làm việc sao.

Gửi ngày 20/12/2022 22:56
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân Phạm Thị Duyên đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!

Cứ áp vào luật lđ mà thực hiện. Ai làm sai người đó chịu trách nhiệm trước tổ chức và lãnh đạo

Gửi ngày 20/12/2022 22:12
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân PiKa Long đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!