Khắc phục đất đá lấp đất canh tác của dân do doanh nghiệp làm đường

Ngày phản ánh: 20/11/2022
Địa điểm diễn ra: Ngàm Lồm, Kim Cúc, Bảo Lạc

Trước khi làm đường doanh nghiệp hứa sẽ khắc phục nếu doanh nghiệp thi công có làm ảnh hưởng đến đất canh tác của dân (có lập biên bản). Đên nay công trình đã hoàn thành và đã được nghiêm thu nhưng phần đất của dân bị ảnh hưởng vẫn chưa được khắc phục như lời hứa. Tôi biên bản và ảnh đất bị ảnh hưởng kèm theo. Đề nghị lảnh đạo tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp khắc phục cho dân như lời hứa trong biên bản.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân trên hệ thống kết nối Cao Bằng. UBND xã Kim Cúc đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phối hợp với HTX Hợp Nguyên (là đơn vị thi công tuyến đường Sam Kha - Ngàm Lồm) tổ chức khắc phục tuyến mương nước cho hộ gia đình ông Đặng Phụ Liềm theo thỏa thuận đã cam kết, đồng thời trả tiền đền bù thiệt hại do nghỉ canh tác 1 vụ cho gia đình ông với số tiền là 8.400.000 đồng ( tám triệu bốn trăm ngàn đồng) theo biên bản lập ngày 23/7/2022, gia đình ông đồng ý với cách giải quyết nêu trên và sẽ không còn thắc mắc gì nữa. UBND xã Kim Cúc đã lập báo cáo kết quả giải quyết gửi đến UBND huyện Bảo Lạc và các bên liên quan, đồng thời thông tin đến các cá nhân, tổ chức quan tâm với nội dung như trên./.
báo cáo trả loi phản ánh của công dân.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận