Mong muốn giải đáp thắc mắc

Ngày phản ánh: 18/11/2022
Địa điểm diễn ra: Kim Đồng Thạch An

Sáng 17-11-2022 toi đi UBND xã Kim Đồng huyện thạch an để lấy giấy xác nhận dân sự. Bên công an hẹn chiều lấy ,đến chiều tôi lên lại hẹn mai lấy đến sáng hôm sau lên lại hẹn thứ hai tuần sau lên lấy. Vậy tôi xin lãnh đạo giải đáp giúp tôi là lấy giấy xác nhận dân sự thời gian bao lâu tôi xin cảm ơn ạ

UBND xã Kim Đồng tra lời: Căn cứ tại điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 Quy định về việc xác nhận thông tin về việc xác nhận thông tin về cư trú (xác nhận dân sự) trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm xác nhận thông tin cư trú (xác nhận dân sự) dưới hình thức văn bản ( có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử ( có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú)./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Hoàng Đức Trung

10 phút

Gửi ngày 19/11/2022 07:58
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân Hoàng Đức Trung đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!