Xe vi phạm luật giao thông

Ngày phản ánh: 11/11/2022
Địa điểm diễn ra: Ngã tư nà cáp

Xe dừng đèn đỏ lấn làn

Công an thành phố đã tra cứu biển số gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện, yêu cầu đến Công an thành phố để xử lý theo quy định. Yêu cầu công dân cung cấp thêm thời gian, địa điểm, phương tiện vi phạm.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận