PHÁN ÁNH VIỆC TIẾP DÂN TẠI MỘT CỬA UBND TP CAO BẰNG

Ngày phản ánh: 09/11/2022
Địa điểm diễn ra: Hợp Giang

Ngày 03/11/2022 tôi có đến một cửa UBND thành phố Cao Bằng làm việc và vô cùng bất ngờ với cách làm việc tại đây. Hiện nay, bộ phận một cửa tại thành phố Cao Bằng đang thực hiện cách làm việc rất mới và sáng tạo, người dân lên xếp hàng lấy số sẽ được ghi tên vào phiếu xếp số đúng như ngày xưa đi xếp hàng đặt gạch ghi tên, xếp hàng giữ chỗ mua rau, mua gạo, thịt đúng như thời bao cấp. Ở cái thời buổi 4.0 như ngày nay mà còn có kiểu cách làm việc sáng tạo quá, quá thụ động, cả một bộ máy hiện đại, những người tài năng thay mặt bao nhiêu công chức, viên chức ngồi tiếp dân mà phải làm cái trò hề, nhố nhăng, khi được hỏi tại sao thì cán bộ trực tại máy bấm số nói rất to và rõng rạc do hiện nay một số người làm dịch vụ về đất đai lấy số cho nhau, để đảm bảo việc công bằng cho người dân đến thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa, chúng cháu sẽ viết tên vào phiếu xếp số để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Cách làm này rất lợi hại, đảm bảo quyền lợi cho người dân ở đây là cán bộ văn phòng UBND thành phố Cao Bằng sáng tạo quá, tôi nghĩ sẽ chỉ được vài hôm thôi. Việc này đang thể hiện cách làm việc quá yếu kém, cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ cả một buổi sáng không giải quyết được đến 20 số thứ tự. Cả một bộ máy hiện đại như vậy mà lại nghĩ ra cái cách làm đi ngược với thời gian, chứng tỏ năng lực giải quyết công việc ở Bộ phận một cửa UBND thành phố Cao Bằng này yếu kém vô cùng. Đặc biệt là việc trả kết quả hồ sơ tại đây luôn quá hạn, nhưng không có một lãnh đạo nào quan tâm đến việc này, đến khi người dân quá bức xúc, quá hẹn quá lâu nhưng không có một lời giải thích, lại đi đổ cho bộ phận chuyên môn, do lãnh đạo chuyên môn đi vắng, bận. Nhất là bộ phận Tài nguyên và Môi trường, cán bộ tiếp nhận yêu cầu nộp hồ sơ chuyển mục đích và cấp bìa đỏ lần đầu bằng cách nộp trực tuyến cấp độ 3. Nhưng sau khi nộp hồ sơ trực tuyến chuyển mục đích xong vẫn yêu cầu người dân phải nộp cả bản cứng, Các ông lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố Cao Bằng cho tôi hỏi là có đúng là các ông đang chỉ đạo nhân viên các ông làm như vậy không. Từ chính miệng cán bộ một cửa đã và đang thực hiện đúng như vậy. Việc trả hồ sơ không đúng thời gian quy định có thể thanh kiểm tra, giám sát thông qua sổ trả kết quả, có ghi rõ ngày trả, và ngày trả hồ sơ lúc nào cũng quá hạn rất xa, bộ phận một cửa UBND thành phố này đang làm việc không đúng với quy trình thực hiện thủ tục hành chính một cửa. Tôi yêu cầu lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố Cao Bằng quản lý chặt chẽ bằng sổ tiếp nhận, theo dõi giám sát bằng Camera an ninh. Trường hợp nào không làm đúng theo quy định thì nêu tên, xử lý đánh giá ý thực, việc thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trên đây là ý kiến đóng góp Công dân tỉnh Cao Bằng xin chân thành cảm ơn!

Sau khi xem xét nội dung phản ánh của công dân, UBND thành phố trả lời như sau: Thứ nhất: Hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là bộ phận một cửa) của UBND thành phố, người dân đến thực hiện thủ tục hành chính sẽ lấy số thứ tự từ máy đếm số tự động. Tuy nhiên, gần đây có hiện tượng một số cá nhân làm các dịch vụ về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cố ý lấy nhiều số thứ tự liên tiếp và lấy số giúp nhau nhằm chiếm hữu thứ tự đặt lượt. Chính điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của những người khác khi đến thực hiện thủ tục hành chính, dẫn đến tình trạng có trường hợp người dân cầm số trên tay phải đợi cả buổi nhưng không đến lượt hoặc khi đến lượt thì đã hết giờ hành chính tiếp nhận hồ sơ. Hành vi trên của các cá nhân làm dịch vụ đã tạo nên sự bất công bằng với các công dân khác, trong khi chưa có chế tài để xử lý thích đáng. Để khắc phục tình trạng trên, UBND thành phố đã cử cán bộ trực tiếp đứng tại máy lấy số để hướng dẫn người dân lấy số thứ tự và hỗ trợ ghi tên người dân vào các phiếu xếp số. Việc này không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân khi đến thực hiện TTHC. Kết qủa thực tế cho thấy, khi có cán bộ hỗ trợ lấy số đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng các cá nhân làm dịch vụ tự phát lấy nhiều số liên tục. Do đó, việc thực hiện thủ tục hành chính đã tạo được sự bình đẳng, công bằng (ai tới trước lấy số trước, ai đến sau lấy số sau, mỗi công dân chỉ được lấy một số thứ tự cho chính bản thân mình), qua đó giảm bớt thời gian chờ đợi của người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Thứ hai: “Đối với phản ánh một buổi sáng không giải quyết được 20 số thứ tự, thời gian giải quyết luôn quá hạn”. Qua rà soát TTHC tại Bộ phận một cửa của UBND thành phố cho thấy: Nội dung phản ánh của công dân chưa được chính xác. (nếu cần, UBND Thành phố trân trọng kính mời công dân đến gặp trực tiếp Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để được làm rõ). Thực tế cho thấy số lượng hồ sơ TTHC thực hiện tập trung chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp nhận, giải quyết và TTHC chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Do số lượng công việc quá lớn, nguồn nhân lực còn hạn chế, mặc dù cán bộ tại bộ phận một cửa đã cố gắng nỗ lực giải quyết công việc theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được hết nhu cầu của người dân, ngoài ra một số TTHC liên quan đến đất đai có thành phần hồ sơ phức tạp, một số người dân tiếp cận về pháp luật đất đai còn hạn chế nên cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải mất nhiều thời gian hướng dẫn, giải thích, giúp người dân không mất nhiều thời gian phải đi lại hoàn thiện hồ sơ thủ tục đất đai. Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân thành phố đã trao đổi, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tăng cường thêm nguồn nhân lực cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố để đáp ứng việc tiếp nhận, giải quyết, hoàn trả TTHC tại bộ phận một cửa của UBND thành phố. Nếu có hồ sơ quá hạn phải trả lời bằng văn bản để người dân được biết và ấn định hạn cuối cùng để giải quyết. Thứ ba: Công dân phản ánh “Đặc biệt là việc trả kết quả hồ sơ tại đây luôn quá hạn, nhưng không có một lãnh đạo nào quan tâm đến việc này, đến khi người dân quá bức xúc, quá hẹn quá lâu nhưng không có một lời giải thích, lại đi đổ cho bộ phận chuyên môn, do lãnh đạo chuyên môn đi vắng, bận. Phản ánh này là hoàn toàn không chính xác. Việc giải quyết TTHC từ đầu năm 2022 đến nay là 4.185 hồ sơ; giải quyết trước hạn là 3.524 hồ sơ, đạt 84,2%; giải quyết đúng hạn là 646 hồ sơ, đạt 15,4%; giải quyết quá hạn 15 hồ sơ, chiếm 0,4%; Đối với hồ sơ chậm, trễ hạn, UBND Thành phố luôn yêu cầu cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu giải quyết phải gửi văn bản xin lỗi công dân và ấn định thời hạn giải quyết cuối cùng. Không có chuyện Lãnh đạo UBND Thành phố không quan tâm đến việc này. UBND Thành phố rất cần công dân liên hệ trực tiếp với UBND Thành phố để được làm rõ. Thứ tư: “Đối với phản ánh tại bộ phận Tài nguyên và Môi trường, cán bộ tiếp nhận yêu cầu nộp hồ sơ chuyển mục đích và cấp bìa đỏ lần đầu bằng cách nộp trực tuyến cấp độ 3, nhưng sau khi nộp hồ sơ trực tuyến chuyển mục đích xong vẫn yêu cầu người dân phải nộp cả bản cứng”. UBND thành phố tiếp thu ý kiến phản ánh của công dân và kiểm tra lại nội dung phản ánh trên, đồng thời chỉ đạo cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 theo đúng quy định. Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố Cao Bằng đối với phản ánh của công dân. Trân trọng cảm ơn !.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

văn minh

Đất đai k có phong bì thì khó giải quyết

Gửi ngày 16/11/2022 21:10
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân văn minh đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!

nhân dân

Phản ánh của tôi đã gửi được một thời gian, nhưng lãnh đạo văn phòng ubnd thành phố vẫn không có động thái gì để giải quyết việc quá hạn của việc trả kết quả. Đề ngị lãnh đạo xem xét giải quyết triệt để tình trạng nêu trên

Gửi ngày 16/11/2022 13:52
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân nhân dân đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!

nhân dân

Tình trạng xử lý thủ tục hành chính ở ubnd thành phố vẫn luôn quá hạn. Nhưng có ý kiến gì thì vẫn y như cũ. Coi thường quy định của pháp luật quá.

Gửi ngày 15/11/2022 13:31
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân nhân dân đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!

Hoàng Nguyễn

Họp thì các bác báo cáo và phát biểu hay lắm, còn làm thì cứ “hãy đợi đấy”?

Gửi ngày 13/11/2022 18:21
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân Hoàng Nguyễn đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!

nông đình hảo

Quy địh là 15 ngày nhưng không bao giờ 15 ngày là xog đâu tôi cũg vậy đã quá hạn gần thág rồi

Gửi ngày 12/11/2022 13:17
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân nông đình hảo đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!

nông thi hàng

?

Gửi ngày 12/11/2022 00:11
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân nông thi hàng đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!