Điện

Ngày phản ánh: 28/10/2022
Địa điểm diễn ra: Xóm Nà Khuổi. Xã Sơn Lộ . Huyện Bảo Lạc. Tỉnh Cao Bằng

Chỗ tôi điện lưới qua nóc nhà hơn chục năm nay mà vẫn không có điện phản ánh với xa bảo năm qua năm nay đã hơn chục năm chg thấy đau

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc tiếp nhận từ tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin trên Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng phản ánh của người dân với Nội dung “Chúng tôi điện lưới qua nóc nhà hơn chục năm nay mà vẫn không có điện phản ánh với xã bao năm qua năm nay đã hơn chục năm chẳng thấy đâu”. Sau khi tiếp nhận phản ánh của công dân trên trang cổng thông tin kết nối Cao Bằng, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 có ý kiến phản hồi để các tổ chức, cá nhân quan tâm nắm bắt thông tin như sau: Việc phản ánh của nhân dân là chính đáng phù hợp với chủ chương và mục tiêu phát triển của huyện, Cụ thể như sau: - Đường điện Xóm Nà Khuổi, xã Sơn Lộ: Được UBND huyện đưa vào danh mục đầu tư và được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về chủ chương đầu tư dự án: Cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Ban quản lý dự án của tỉnh đã tổ chức khảo sát lập dự án trình UBND tỉnh phê duyệt, toàn huyện Bảo Lạc có hơn 10 xóm nằm trong dự án này, trong đó xóm Nà Khuổi, xã Sơn Lộ. Lý do chưa được bố trí nguồn vốn là do hiện nay toàn Tỉnh Cao Bằng đang tập trung vốn đầu tư tuyến đường cao tốc Đông Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao bằng), do vậy UBND tỉnh tạm thời chưa bố trí được nguồn vốn cho công trình nêu trên. Trong thời gian tới huyện sẽ có trách nhiệm tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh và các sở ngành liên quan để công trình sớm được triển khai đầu tư xây dựng. Trên đây là nội dung trả lời phản ánh của công dân trên hệ thống “Kết nối Cao Bằng” theo quy định./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận