Khiếu nại rà soát hộ nghèo

Ngày phản ánh: 28/10/2022
Địa điểm diễn ra: Huy Giáp Bảo Lạc Cao Bằng

Xin hỏi e có một vấn đề là người công chức của ủy ban nhân dân xã Huy Giáp Bảo Lạc CB đi khảo sát các hộ nghèo thì người dân có khiếu nại về việc không hợp lý với ý người dân nên người dân có được yêu cầu các thành viên đi khảo sát lại không ạ, trong khi đó vẫn chưa chốt sổ vừa 1 ngày thôi mà người dân đề nghị khảo sát lại mà người làm công vụ xã không tuân theo quy định của pháp luật vậy xin hỏi có đúng hay sai ạ về khảo sát chấm điểm G₫ thì các công chức tự ý chấm điểm trong khi không có sự đồng ý của gd Mong tỉnh ủy pháp luật giải đáp cho ạ xin cảm ơn

Hiện nay công chức xã đang tiến hành điều tra rà soát chấm điểm hộ nghèo, cận nghèo, sau khi chấm điểm xong sẽ tiến hành họp thôn, xóm lấy ý kiến và bỏ phiếu đạt trên 50% phiếu của người dân trong thôn, sau đó sẽ niêm yết, thông báo công khai danh sách tại trụ sở UBND xã hoặc nhà văn hóa xóm trong thời gian 03 ngày. Nếu có khiếu nai của người dân, thì BCĐ xã sẽ tổ chức tổ chức phúc tra trong thời gian 07 ngày và niêm yết công khai kết quả phúc tra trong thời gian 3 ngày.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

XIÊM PHỘNG QUANG

Phản ánh đã được giải quyết

Gửi ngày 28/10/2022 15:50
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân XIÊM PHỘNG QUANG đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!

XIÊM PHỘNG QUANG

Ngày rà soát 27/10/2022

Gửi ngày 28/10/2022 11:07
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân XIÊM PHỘNG QUANG đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!