Đơn kiến nghị

Ngày phản ánh: 15/10/2022
Địa điểm diễn ra: Sn 69 tổ 7 phường ngọc xuân tp cao bằng tỉnh cao bằng

Họ tên tôi là: Tạ Hương Nhung Ngày tháng năm sinh: 20/5/1985 Căn cước công dân số 004185000613 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH ngày 31/3/2021 Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 02, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Chỗ ở hiện nay: Số nhà 69, Tổ 07, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Điện thoại: 0886.200.586 Tôi xin trình bày sự việc sau: Tôi đang làm thủ tục chuyển nhượng một phần thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AE 832996 cấp ngày 19/10/2006 tại tổ 07, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (có phụ lục chi tiết nguồn gốc thửa đất đính kèm). Tôi có liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng để đo đạc tách thửa và xác định ranh giới được công nhận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình làm việc, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai có liên hệ với cán bộ địa chính phường Ngọc Xuân để xác định ranh giới với thửa đất liền kề. Ngày 31/8/2022 đã tiến hành đo thực địa và có đánh dấu các điểm, các góc theo quy định và cùng tiến hành lập biên bản xác định ranh giới, mốc giới và đo đạc thửa đất với đủ chữ ký của các bên tham gia theo quy định bao gồm cả chữ kí của công chức Địa chính phường Ngọc Xuân. Nhưng khi lên ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuân để xin xác nhận vào Biên bản trên thì đồng chí Chủ tịch Hà Việt Kỳ từ chối không xác nhận. Sau đó, rất nhiều lần tôi lên để xác nhận vào biên bản đo đạc nhưng đều bị từ chối với lý do để hỏi ý kiến cấp trên.Đến ngày 28/9/2022 tôi có yêu cầu: Nếu không đồng ý xác nhận cho tôi thì trả lời cho tôi bằng văn bản nêu rõ lý do cụ thể. Ngày 03/10/2022 tôi nhận được văn bản số 309/UBND-ĐC của Ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuân trả lời về việc kết quả đo đạc của tôi chưa đủ điều kiện để xác nhận do chủ sử dụng đất liền kề chưa có giấy tờ sử dụng đất rõ ràng và đề nghị tôi cung cấp các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất liền kề với thửa đất của tôi. Tôi có nói với ông Chủ tịch đây là yêu cầu thiếu căn cứ pháp lý nhưng Ông Kỳ có thái độ thách thức và nói tôi rằng “ Nếu thấy không đủ căn cứ pháp lý thì cứ đi lên cấp trên mà kiện”. Nhưng với tâm lý muốn giải quyết cho xong việc tôi đã cung cấp cho UBND phường Ngọc Xuân vào ngày 07/10/2022 gồm các loại giấy tờ sau: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2006/QĐDS ngày 26/01/2006 của Tòa án nhân dân thị xã Cao Bằng và các giấy tờ liên quan đến việc thi hành án của bà Ngô Thị Hồng (mẹ đẻ tôi) để chứng minh về nguồn gốc mảnh đất của tôi và của thửa đất liền kề (cũng của bà Ngô Thị Hồng) nhưng đến ngày 12/10/2022 tôi lên gặp cán bộ địa chính phường để hỏi thì được trả lời là đang gửi công văn xin ý kiến Phòng tài nguyên Thành phố và đến hôm nay là ngày 15/10/2022 tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời nào về nội dung trên kể cả bằng điện thoại hay văn bản cụ thể. Vậy kể từ ngày 31/8/2022 kéo dài đến nay là 45 ngày mà Chủ tịch phường trì hoãn không ký xác nhận biên bản và chỉ có câu trả lời là “đang hỏi cấp trên”. Qua tìm hiểu tôi được biết: * Về quy trình thủ tục xác định ranh giới thửa đất. Theo khoản 1 Điều 11 việc xác định ranh giới thửa đất thực hiện như sau: Bước 1: Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất, cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa. Người dẫn đạc có thể là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... Bước 2: Đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất.Bước 3: Yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực). Căn cứ xác định ranh giới thửa đất Khoản 1 Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về ranh giới như sau: - Ranh giới giữa các thửa đất liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh những quy định trên thì khi xác định ranh giới phải căn cứ theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT như sau: - Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất. * Về quy trình thủ tục hành chính Cấp Xã, Phường, Thị trấn đối với việc: Xác nhận đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa. Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong ngày; Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá ba (03) ngày làm việc. Với các lý do như trên: Tôi nhận thấy đồng chí Chủ tịch UBND phường Ngọc Xuân có hành vi lạm dụng chức vụ để nhũng nhiễu, hạch sách, cố tình gây khó khăn cho tôi trong quá trình thực hiện quyền tài sản của mình bởi các lý do sau: - Tôi bị gây khó khăn khi thực hiện quyền của mình đối với tài sản của chính mình được Nhà nước công nhận, việc đo đạc và xác định ranh giới là để thực hiện tách thửa và để không lấn chiếm sang thửa đất bên cạnh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sử dụng đất khác. - Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân phường biết rõ thửa đất liền kề (của bà Ngô Thị Hồng) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ có tên chủ sử dụng đất trên bản đồ địa chính hoặc sổ mục kê, nhưng vẫn ra văn bản yêu cầu cung cấp giấy tờ để chứng minh về quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất. Đến khi tôi mang giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đến thì vẫn không được chấp nhận giải quyết.- Theo quy định (Thông tư 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường) không yêu cầu phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ liền kề, chủ sử dụng đất liền kề còn có thể vắng mặt trong buổi đo đạc, chỉ cần ký xác nhận vào bản mô tả (Khoản 2, Điều 11). Thực tế, có rất nhiều các thửa đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu chủ sử dụng đất nào khi thực hiện quyền của mình cũng được yêu cầu giấy tờ như vậy thì tôi nghĩ các giao dịch về đất đai sẽ bị ách tắc, không đúng với mục tiêu của Chính phủ về xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Hiện nay, tôi đã nhận tiền từ bên nhận chuyển nhượng và đã chi trả cho các vấn đề cá nhân. Số tiền này với tôi là rất lớn. Nếu thủ tục kéo dài và bên nhận chuyển nhượng đổi ý, đòi lại tiền thì tôi không có khả năng chi trả. Vì vậy tôi làm đơn này kính đề nghị với Bí Thư tạo điều kiện thời gian xem xét chỉ đạo sớm giải quyết thủ tục đất đai cho tôi (cụ thể là xác nhận biên bản đo đạc đất đai tại thực địa) để tôi thực hiện tách thửa và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Nếu thủ tục bị kéo dài dẫn đến tôi phải chi trả các chi phí khác có liên quan thì đề nghị Đồng chí Hà Việt Kỳ - Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuân phải thay tôi thanh toán khoản chi phí này do đã gây khó khăn cho tôi. Kính mong quý vị xem xét giải quyết. Tôi xin trân trọng cảm ơn!Phụ lục đính kèm: Đơn kiến nghị xem xét giải quyết thủ tục đất đai (của bà Tạ Hương Nhung ngày 15/10/2022) CHI TIẾT NGUỒN GỐC Thửa đất số 415 (cũ) tờ bản đồ số 21. Theo bản đồ năm 2015 là thửa đất số 134 (mới), tờ bản đồ số 69 511551-7(12) có giấy chứng nhận số: AE 832996 cấp ngày 19/10/2006 tại tổ 07, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ngày 10/3/2006 Bà Ngô Thị Hồng (mẹ đẻ tôi) được bàn giao 01 lô đất theo Bản án số 01/QĐTA ngày 26/01/2006 của Tòa Án nhân dân Thị xã Cao Bằng và Quyết định thi hành án số 16/THA ngày 08/02/2006 của Thi hành án dân sự Thị xã Cao Bằng với diện tích là 450m2 (tại Khuổi Đứa – Xóm Xưởng Gỗ - Xã Ngọc Xuân) Nay là tổ 7 - Phường Ngọc Xuân. Với các hướng tiếp giáp như sau: - Phía Đông giáp suối khuổi đứa - Phía Tây giáp nhà Ông Niết. - Phía Nam giáp Sông Bằng Giang. - Phía Bắc giáp quốc lộ 3. Cụ thể: Lô đất hình chữ nhật, chiều theo quốc lộ 3 dài 18m, và cách tim đường quốc lộ 3 là 8m; Phía nam giáp sông Bằng Giang dài 18m; Phía đông giáp suối Khuổi đứa dài 25m và cách mép mương bê tông 0,5m. Trải qua gần 20 năm quản lý và sử dụng Bà Hồng đã tiến hành cải tạo để sử dụng, (do hiện trạng mặt bằng đất thấp hơn và dốc ra bờ sông bằng giang) đến nay diện tích thực tế thửa đất có sự thay đổi (chênh lệch tăng) so với hiện trạng ban đầu là 410,9m2 (theo thửa đất số 134 mới, tờ bản đồ số 69 511551-7(12) đo vẽ năm 2015 với diện tích là: 860,9m2). Mặc dù các phía tiếp giáp không thay đổi và không có tranh chấp với bất cứ cơ quan quản lý và cá nhân nào. Khi tôi tiến hành tách thửa một phần trên diện tích đã được cấp giấy chứng nhận thì Chủ tịch UBND phường Ngọc Xuân thấy phần diện tích thực tế của gia đình tôi có tăng nhiều hơn so với giấy chứng nhận và có thay đổi so với hiện trạng nên từ chối xác nhận vào “Biên bản xác định ranh giới, mốc giới và đo đạc thửa đất”.Với tư cách là lãnh đạo của nhân nhân thay vì chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc xin cấp giấy chứng nhận phần đất dôi dư theo quy định thì lại gây khó khăn trì hoãn không ký biên bản xác nhận bằng cách lấy lý do phần diện tích giáp ranh nguồn gốc không rõ ràng và diện tích chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là yêu cầu ngoài danh mục của thủ tục tách thửa theo quy định. Tôi nhận thấy Ông Kỳ giải quyết công việc một cách quan liêu, chưa đúng với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. (Tôi xin nhấn mạnh là phần diện tích hiện nay gia đình tôi đang thực hiện tách thửa là diện tích đã có giấy chứng nhận và được nhà nước công nhận).

Nội dung Công dân phán ánh, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh và giải quyết theo quy định

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận