Đường vào đồi cỏ phan thanh

Ngày phản ánh: 22/08/2022
Địa điểm diễn ra: Xã phan thanh huyện nguyên bình tỉnh cao bằng

Mọi người tại địa phương đều mong muốn để hoàn thành 1 trạng đường này để hoàn thành Đang vào mùa học rồi đưa đón các con rất khó . Một số em phải đi bộ đến trường trên 3km

Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau
QĐ ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.pdf

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Đàm Văn Hưng

Cần lắm 1 quyết định sáng suốt để bà con thuận tiện đi lại phát triển kinh tế

Gửi ngày 16/09/2022 15:06
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân Đàm Văn Hưng đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!

Bàn Dào Pu

Kính mong ban chỉ đạo cấp tỉnh hãy phán xét

Gửi ngày 22/08/2022 21:34
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân Bàn Dào Pu đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!