Những vấn đề về Công nhân nhà máy điện Bảo Lâm

Ngày phản ánh: 16/08/2022
Địa điểm diễn ra: Bảo Lâm, Cao Bằng

Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh và xử lý 1. Vấn đề làm việc của công nhân trong môi trường độc hại, nguy hiểm, làm đêm, ăn đêm.... không được hỗ trợ thêm tiền công, bồi dưỡng đêm, đồ bảo hộ bảo hiểm... 2. vấn đề công đoàn: Không có tiếng nói trong việc ký hợp đồng lao động (Lao động mới phải làm việc không lương 9 tháng mới được ký hợp đồng chính thức). Không tăng lương đúng thâm niên theo đúng hợp đồng, không có lương hoặc truy lĩnh lương cho ngày nghỉ phép (12 ngày/năm)....

Ngày 17/8/2022 Sở Lao động – Thương binh và xã hội tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân do Tổ tiếp nhận phân luồng cấp tỉnh chuyển đến với tiêu đề: Những vấn đề về Công nhân nhà máy điện Bảo Lâm với nội dung phản ánh đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh và xử lý: 1. Vấn đề làm việc của công nhân trong môi trường độc hại, nguy hiểm, làm đêm, ăn đêm.... không được hỗ trợ thêm tiền công, bồi dưỡng đêm, đồ bảo hộ bảo hiểm... 2. Vấn đề công đoàn: Không có tiếng nói trong việc ký hợp đồng lao động (Lao động mới phải làm việc không lương 9 tháng mới được ký hợp đồng chính thức). Không tăng lương đúng thâm niên theo đúng hợp đồng, không có lương hoặc truy lĩnh lương cho ngày nghỉ phép (12 ngày/năm).... Ngày 19/8/2022 , Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã liên hệ với chủ nhân số điện thoại: 0988 255 226 (Theo số điện thoại liên hệ của người dân do mà tổ phân luồng cấp tỉnh cung cấp) . Qua trao đổi về nội dung trên chủ nhân số điện thoại (0988 255 226) khẳng định: Không phải là người lao động tại Công nhân nhà máy thủy điện Bảo Lâm và không được phản ánh những nội dung trên nên không có những giấy tờ, tài liệu để cung cấp cho Sở Lao động – Thương binh và xã hội tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh. Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng , Đề nghị người lao động nếu có những phản ánh, thắc mắc về việc thực hiện các chế độ đối với người lao động của Nhà máy thủy điện Bảo Lâm cần cung cấp đầy đủ tài liệu giấy tờ liên quan về Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng để được xem xét, giải quyết./..
Phản hồi ý kiến công dân.docx

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận