Xử Lý Nước Thải Đô Thị

Ngày phản ánh: 04/08/2022
Địa điểm diễn ra: Cao Bằng

Cao Bằng cần nghiên cứu Quy Hoạch xử lý nước thải đô thị, các tuyến mạng lưới nước thải, biện pháp công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, và vị trí công trình trạm xử lý nước thải để làm trong xanh sông Bằng và sông Hiến. Tạo nên Đô Thị Xanh Hiện Đại bền vững.

Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Trường Giang Sở Xây dựng nhận được phản ánh của công dân như sau: “Cao Bằng cần nghiên cứu Quy hoạch xử lý nước thải đô thị, các tuyến mạng lưới nước thải, biện pháp công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, và vị trí công trình trạm xử lý nước thải để làm trong xanh sông Bằng và sông Hiến, tạo nên đô thị xanh hiện đại bền vững.” Sở Xây dựng xin trả lời: Điều 5, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải quy định: “ Quy hoạch thoát nước đô thị là một nội dung của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch thoát nước là quy hoạch chuyên ngành được lập riêng thành một đồ án nhằm cụ thể hóa quy hoạch thoát nước trong quy hoạch chung đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các đô thị tỉnh lỵ (từ loại 3 trở lên) nếu quy hoạch thoát nước trong quy hoạch đô thị đã được phê duyệt chưa đủ điều kiện để lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và kêu gọi đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước để làm cơ sở triển khai thực hiện.” Tính đến năm 2022, 15/15 đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đều đã có đồ án quy hoạch chung được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, quy hoạch thoát nước đô thị là một trong những nội dung của đồ án đó. Nội dung quy hoạch thoát nước đô thị trong quy hoạch chung đã được phê duyệt là cơ sở để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải đô thị là hết sức cần thiết, bảo đảm cho đô thị phát triển bền vững. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thực trạng các đô thị hầu hết đang sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũ (chung hệ thống nước mưa) chưa được đầu tư hệ thống hạ tầng xử lý nước thải đồng bộ đáp ứng tiêu chuẩn, bởi hai nguyên nhân chính: - Về vốn: Ngân sách tỉnh còn hạn hẹp chưa bố trí được vốn. Chưa kêu gọi được các nhà đầu tư ngoài ngân sách tham gia đầu tư vì vốn đầu tư lớn. - Về giá dịch vụ thoát nước: điều kiện kinh tế của người dân đa số chưa đáp ứng được tiêu chí về chi trả dịch vụ thoát nước (đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định cơ cấu tính giá) mà không cần trợ giá của ngân sách nhà nước. Do đó nếu không bố trí được kinh phí trợ giá dịch vụ thoát nước cho người dân ban đầu và có lộ trình tăng giá phù hợp thì rất khó để có chi phí vận hành công trình sau đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó để triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng đô thị, phát triển đô thi theo hướng văn minh, tỉnh đã có chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2017-2030. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai chương trình phát triển đô thị của các huyện, thành phố, Các khu đô thị, khu nhà ở lần lượt được lập đồ án quy hoạch chi tiết để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án. Việc xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải là một nội dung bắt buộc trong hợp đồng thực hiện dự án các khu đô thị mới, khu nhà ở giữa chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên đây là trả lời của Sở Xây dựng, kính gửi ông Nguyễn Đức Trường Giang được biết ./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Với Kinh Tế và Lịch Sử hiện trạng Đô Thị hiện tại, có lẽ Cao Bằng nên nghiên cứu phương án không cho nước thải đen và xám chảy trực tiếp ra sông Hiến Sông Bằng. Cần khảo sát vẽ bình đồ hiện trạng các tuyến và điểm xả tại các bờ ven sông. Thiết kế các bể hố ga hứng nước thải, chuyển nước thải bằng tuyến ống Nhựa PVC đường kính hợp lý, đảm bảo ổn định tuyến bằng các mố ôm mố đỡ, các bể áp lực đơn giản,,,,và nghiên cứu vị trí Công Trình Trạm xử lý nước thải ở phía Hạ Lưu Cầu Bằng Giang. Công trình trạm với công nghệ hợp lý có tính chất kế thừa cho tương lai. Vật liệu xây dựng mới và rẻ cũng như thân thiện môi trường,, Tiểu dự án huy động vốn từ ngân sách, và Nhân Dân toàn Tỉnh, các hội Đồng Hương xa xứ.

Gửi ngày 27/02/2023 12:57
Trả lời từ chính quyền
Cảm ơn Công dân đã có ý kiến bình luận, Tổ công tác cấp tỉnh xin ghi nhận và sẽ lưu ý đến cơ quan liên quan. Mặc dù đôi lúc việc phản hồi, điều chuyển ý kiến đến cơ quan chức năng chưa được như ý, bình luận của Công dân là rất quan trọng, tạo động lực để chúng tôi và toàn hệ thốn cố gắng tiếp tục nỗ lực để hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ bà con Cộng đồng nhân dân Cao Bằng tốt hơn. Kết nối được nhiều hơn các tâm tư của Cộng đồng đến các cơ quan chức năng, vì một Cao Bằng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng!