Bất cập về việc tuyển dụng bác sĩ chính quy

Ngày phản ánh: 02/06/2022
Địa điểm diễn ra: Cao Bằng

Tôi có cháu là Bác sĩ đa khoa chính quy (thi đỗ, tự học không phải cử tuyển) tốt nghiệp 2022. Sau khi tốt nghiệp có tham gia chống dịch Covid tại Cao bằng gần 2 tháng. Trong thời gian trước đó, sở y tế cũng đã thu hồ sơ tuyển dụng (đã hết hạn nộp). Sau đó, các bác sĩ trẻ này muốn nộp hồ sơ xin tuyển dụng tại địa phương nhưng đc trả lời là hết hạn. Xin hỏi: 1. Tại sao ko tạo điều kiện cho các Bs đó thi tuyển để phục vụ nhân dân CB. Vì BS chính quy tại CB ko phải là nhiều. Và các Bs này cũng đã tình nguyện để tham gia chống dịch. 2. Tỉnh khác tuyển dụng Bs ngay sau khi ra trường (kể cả chưa có bằng tốt nghiệp). Chúng ta có nên học tập...! 3. Theo tôi được biết, các Bs này ko đc tuyển dụng cũng đã xin việc tại tỉnh khác, thi đỗ Bs nội trú,... và CHẮC CHẮN sẽ ko trở về làm việc tại CB. Như vậy thật đáng tiếc cho các e và cho tỉnh nhà.

Sở Y tế Cao Bằng có ý kiến trả lời như sau: Việc tuyển dụng viên chức nói chung, tuyển dụngviên chức có trình độ chuyên môn là bác sĩ được thực hiện theo Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp viên chức. Từ năm 2017-2019 do Sở Y tế Cao Bằng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 về tinh giản biên chếvà cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; năm 2020 tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy do sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020, Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng nên chưa thực hiện tuyển dụng viên chức y tế. Năm 2021, Sở Y tế đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Cao Bằng năm 2021 (Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 31/3/2021) và Thông báo số 740/TB-UBND ngày 01/4/2021 về nhu cầu tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Cao Bằng năm 2021; trong đó nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SởY tế gồm 202 chỉ tiêu, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 20/5/2021 (trong giờ làm việc), do đó, theo quy định quá thời hạn trên thì sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng. Việc tạo điều kiện cho các bác sĩ nộp hồ sơ tuyển dụng sau khi đã hết hạn nộp hồ sơ thì UBND tỉnh phải ban hành kế hoạch bổ sung và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển lại từ đầu, mất rất nhiều thời gian, làm chậm tiến độ kế hoạch tuyển dụng đã được thông báo, trong khi việc tuyển dụng nhân lực y tế đang làyêu cầu cấp thiết trong tình trạng thiếu nhân lực y tế tại các cơ sở y tế. Từ năm 2020 đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị thực hiện công tác phòng chống dịch. Các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh đặt niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào đội ngũ những người có trình độ chuyên môn về y tế là lực lượng nòng cốt tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID –19; với kiến thức chuyên môn, với lòng tâm huyết và sự lựa chọn đến với nghề y cao quý, với trách nhiệm vì sức khỏe của cộng đồng và xã hội, đã có các sinh viên, nhân viên y tế, bác sĩ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong cộng động đã không quản ngại khó khăn, vất vả, trực tiếp tham gia phòng chống dịch; Sở Y tế trân trọng ghi nhận sự đóng góp một phần công sức của các tình nguyện viên trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID –19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Chính phủ vẫn chưa có một chính sách đặc thù, ưu tiên nào cho việc tuyển dụng đặc cách đối với các đối tượng là sinh viên y khoa đã tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, vì vậy Sở Y tế cũng không có cơ sở để thực hiện. Về ý kiến của công dân: “Tỉnh khác tuyển dụng Bs ngay sau khi ra trường (kể cả chưa có bằng tốt nghiệp). Chúng ta có nên học tập...!”đối với nội dung này Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu, tuy nhiên Sở Y tế cũng không thể thực hiện ngoài các quy địnhpháp luật hiện hành về tuyển dụng viên chức. Đối với tỉnh Cao Bằng, việc thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trình độ bác sĩ luôn là ưu tiên của hệ thống y tế tỉnh nhà, bên cạnh các đợt tuyển dụng viên chức y tế, căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc ký hợp đồng chuyên môn y tế (đặc biệt là các bác sĩ đã tốt nghiệp) để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời gian chưa tuyển đủ số biên chế được giao và hiện nay vẫn đang thực hiện. Trong thời gian tới Sở Y tế sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức y tếnăm 2022 để tiếp tục kịp thời bổ sung số viên chức y tế còn thiếu; đề nghị các cá nhân quan tâm, lưu ý theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Sở Y tế Cao Bằng, trang thông tin điện tử Sở Nội vụ để kịp thời có thông tin về tuyển dụng viên chức y tế. Trên đây là ý kiến của Sở Y tế trả lời phản ánh của công dân trên Hệ thống kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng./.
LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC SỬA ĐỔI 2019.pdf LUẬT VIÊN CHỨC 2010.pdf 2656SYT-TCCB tra loi ket noi voi nguoi dan.pdf

Đánh giá

4
Đánh giá trung bình
1 đánh giá
100%
Rất hiệu quả
0%
Hiệu quả
0%
Không hiệu quả
0%
Vô ích

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Theo quy trình thôi. Thiếu vẫn làm đúng quy trình

Gửi ngày 06/06/2022 23:02

văn minh

Chờ con e trong nhà học ra mới giao chỉ tiêu mà

Gửi ngày 05/06/2022 07:50

Chắc là làm theo nguyên tắc thôi. Nhưng nên linh động để ngành y tế phát triển hơn. Đừng như vụ gộp xã vào dân kêu lắm luôn.

Gửi ngày 03/06/2022 21:09