CB

Ngày phản ánh: 15/05/2022
Địa điểm diễn ra: Hoa Thám Nguyên Bình

Tôi có ý kiến con tôi Đặng Mai Linh hiện nay đang học tại trường tiểu học Hoa Thám Nguyên Bình tôi là người khuyết tật cũng là mẹ đơn thân mà con tôi không được hưởng chế độ miễn dẳm học phí như vậy đúng hay sai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hoa Thám đã xác minh thông tin và trả lời như sau: 1. Tại Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2021 quy định đối tượng được miễn học phí. Xã Hoa Thám là xã khu vực III vùng dân tộc miền núi, đặc biệt khó khăn. Trên địa bàn xã Hoa Thám 100% học sinh được miễn học phí theo quy định. 2. Ngoài chế độ miễn học phí theo Nghị định 81/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Địa phương còn hỗ trợ theo Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27 tháng 8 năm 2021 nhà trường còn thực hiện chế độ học sinh phổ thông ở thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi hỗ trợ 150.000đ/tháng. Vậy UBND xã Hoa Thám xin trả lời cho công dân được biết./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận