CB

Ngày phản ánh: 15/05/2022
Địa điểm diễn ra: Xã Hoa Thám Huyện Nguyên Bình

Tôi có ý kiến tôi cũng là một người khuyết tật tôi không được hưởng chế độ hỗ trợ tôi cũng tách hộ khẩu và tôi cũng trở thành một chủ hộ tham gia từ 2015 đến nay không được hỗ trợ gì khác từ bên chính quyền xã

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận