Hỏi về chỉnh sách huân huy chương

Ngày phản ánh: 13/05/2022
Địa điểm diễn ra: Xã đao ngan, Hà Quảng, Cao Bằng

Tôi sin được hoi và phân ảnh với cac co quan ban ngành về chế độ chính sách huân huy chương kháng chiến là nằm 2016_2017ub xã đao ngan nay là xã Ngọc đao Hà Quảng huong dẫn làm hồ sơ để sửa chữa nhà cho người có hckc gia đình tôi đã gửi hồ sơ từ đó những người cùng đợt đã được giải quyết từ lâu mà GĐ tôi hỏi cán bộ xã lúc đó là chị đam thị Từ phụ trách mảng này, chị bảo đã hết đợt đoi đot sau cho đến nay không có phản hồi gì vì vậy tôi muốn hỏi xem các cơ quan ban ngành liên quan về vấn đề này giải thích cho là sửa chữa nhà cho người có huân huy chương kháng chiến có thời hạn không, nếu có thì đến năm nào kính mong các cơ quan xem xét giải quyết để tôi và gia đình được biết sin chân thành cảm ơn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

Đàm Văn Khánh

Cảm ơn các co quan ban ngành đã quan tâm giúp đỡ để tôi và gia đình biết là moi công dân được nhà nước tặng thưởng Huân Huy truong kháng chiến sẽ được nhà nước ta quan tâm giúp đỡ về mọi mặt, một lần nữa xin được cảm ơn các cấp chính quyền,xin được chờ quyết định của UBND xã Ngọc đao chiên khai

Gửi ngày 26/05/2022 18:39

Đàm Văn Khánh

Cảm ơn các co quan ban ngành đã chỉ đạo quan tâm về việc chính sách của công dân

Gửi ngày 25/05/2022 17:42

UBND xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Đào xin được trả lời công dân như sau: Thực hiện công văn số 143/UBND-VP, ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng về việc giao nhiệm vụ trả lời phản ánh của công dân. Nội dung phản ánh. Về chế độ chính sách Huân chương kháng chiến, năm 2016 - 2017 UBND xã Đào Ngạn cũ, nay là UBND xã Ngọc Đào hướng dẫn cho gia đình làm hồ sơ để sửa chữa nhà ở cho người có Huân chương kháng chiến, gia đình tôi đã gửi từ đó, những người cùng đợt đã được giải quyết từ lâu mà gia đình tôi hỏi cán bộ xã lúc đó chị đam thị Từ phụ trách mảng này, chỉ bảo đã hết đợt, đợi đợt sau cho đến nay không có phản hồi gì. Vì vậy tôi muốn hỏi xem các cơ quan ban ngành liên quan về vấn đền này giải thích cho là sửa chữa nhà cho người có huân huy chương kháng chiến có thời hạn không. Ủy ban nhân dân xã Ngọc Đào xin trả lời như sau: Căn Cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Căn cứ Quyết định 3135/2008/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Năm 2009, Ủy ban nhân dân xã Đào Ngạn cũ, nay là xã Ngọc Đào đã nghiêm túc triển khai đầy đủ về các văn bản, hưởng dẫn của các cấp đến các đối tượng người có công về hỗ trợ nhà ở và tổ chức lấy nhu cầu từng hộ về mức hỗ trợ sửa chữa hoặc làm mới, đồng thời hướng dẫn làm thủ tục kê khai. Toàn xã có 123 hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo quy định của Quyết định 22/2008-CP, ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ, đến năm 2018 tất cả các đối tượng đã được hỗ trợ về nhà ở. Tuy nhiên năm 2017 vẫn còn sót 01 trường hợp chưa được kê khai Ông Đàm Văn Đầu, lý do tại thời điểm xã triển khai đối tượng không sống tại địa phương, năm 2017 Ủy ban nhân dân xã Đào Ngạn đã hưỡng dẫn cho gia đình kê khai bổ sung hỗ trợ sửa chữa nhà ở và đề nghị cấp trên hỗ trợ, ngày 18/4/2022 Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng đã có Quyết định hỗ trợ, mức hỗ trợ sửa chửa nhà ở là 20.000.000đ. Nay Ủy ban nhân dân xã Ngọc Đào đang thành lập tổ nghiệm thu nhà và hướng dẫn cho gia đình hoàn thiện thủ tục để giải ngân sớm nhất. Trên đây là ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân xã ngọc Đào về phản ánh của công dân về chế độ chính sách./.

Gửi ngày 23/05/2022 09:57

Đàm Văn Khánh

Chưa có câu trả lời,sao mà trên hệ thống đã là hoàn thành rồi vậy nhỉ

Gửi ngày 21/05/2022 13:22

Đàm Văn Khánh

Chưa có câu trả lời sao trên hệ thống đã là hoàn thành rồi nhỉ

Gửi ngày 21/05/2022 13:03

Đàm Văn Khánh

Sao chưa trả lời câu hỏi của công dân mà hệ thống đã báo là hoàn thành vậy nhỉ

Gửi ngày 20/05/2022 19:37