Thủ tục đất đai

Ngày phản ánh: 12/05/2022
Địa điểm diễn ra: Đề Thám, thành phố Cao Bằng

Kính gửi: ubnd thành phố Cao Bằng Sở tài nguyên và môi trưởng tỉnh Cao Bằng Uhnd phường Đề Thám thành phố Cao Bằng Gia đình tôi đang làm thủ tục phân chia di sản tại unnd phường đề thám. Diện tích: 560,2m2 ODT, nhà nc đã thu hồi 50,8m2 đất, diện tích còn lại 509,4m2. Nay gia đình đang làm thủ tục phân chia di sản tại ubnd phường Đề Thám nhưng cán bộ địa chính bảo chưa làm được vì diện tích đất ở của gia đình đang vượt quá hạn mức nhà nước quy định. Qua kênh này nhờ cán bộ chuyên môn về đất đai trả lời giúp gia đình là trường hợp của gia đình tôi có đủ điều kiện để làm phân chia di sản không. Vì nếu cấp đổi lại GCN QSDĐ thì phải làm thủ tục phân chia di sản đứng tên tôi thì mới làm mọi thủ tục đất đai khác được. Qua đây xin sự hướng dẫn của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn về đất đai xem gia đình tôi có đủ điều kiện để làm thủ tục đất không. Gia đình tôi xin cảm ơn. Điện thoại liên hệ: 0363057589

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận