Chế độ, chính sách với cán bộ, viên chức

Ngày phản ánh: 10/05/2022
Địa điểm diễn ra: Trùng Khánh, Cao Bang, Vietnam

Kính gửi: Sở y tế tỉnh Cao Bằng Ngày 31/12/2021 Sở y tế Cao Bằng đã có quyết định giải quyết chế độ cho 5 xã huyện Trùng Khánh mới vào vùng 3 theo quyết định 861 của Thủ Tướng Chính phủ, nhưng đến nay đã đến tháng 5/2022 các viên chức tại 5 trạm y tế, TTYT huyện Trùng Khánh thuộc diện công tác vùng đặc biệt khó khăn vẫn chưa được khoản truy lĩnh từ tháng 7/2021 đến hết tháng 12/2021. Kính mong sở y tế xem xét, có trả lời thoả đáng về chế độ này. Xin cảm ơn

Phòng KHTC - SYT qua trao đổi với đơn vị TTYT huyện Trùng Khánh báo cáo đã chi trả cho các viên chức

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận