Giải quyết thôi biệc theo Luật Viên Chức

Ngày phản ánh: 10/05/2022
Địa điểm diễn ra: Cao Bằng

Tôi tên là Nông Thị Thảo viên chức tại BVĐK Hà Quảng. Tôi làm việc bằng hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Theo Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức 2010, tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đủ 45 ngày. Nhưng Đơn vị sự nghiệp công lập duy ý chí chưa giải quyết cho thôi việc theo quy định. Vậy, để công bằng, thực tiễn, khách quan và theo đúng quy định pháp luật thì Tôi nên khiếu nại lên cơ quan nào? Nếu giải quyết theo Điều 30 Luật Viên chức thì Đơn khởi kiện sẽ là tranh chấp hợp đồng lao động hay hành vi hành chính? Tôi xin chân thành cảm ơn

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận