Phó chủ tịch xã chưa có bằng THPT (cấp III)

Ngày phản ánh: 19/04/2022
Địa điểm diễn ra: Trùng khánh

Kính gửi Sở Nội vụ Cao Bằng Đảng ủy, ubnd xã Xuân Nội, Trùng Khánh giới thiệu và bỏ nhiệm ông Đàm Văn Duẩn chưa có bằng THPT (cấp III) làm Phó chủ tịch ubnd xã có đúng với quy định của bộ Nội Vụ và của tỉnh không? Tôi phản đến ubnd huyện trùng khánh nhưng không thấy trả lời!

Văn bản số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005 và vẫn áp dụng cho các văn bằng đã cấp trước ngày 1/7/2020 hướng dẫn về bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) của đối tượng có đầu vào trình độ trung học cơ sở (THCS) như sau: "Căn cứ Luật giáo dục và các quy định hiện hành về đào tạo, trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp TCCN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo TCCN (dành cho đối tượng đã có bằng tốt nghiệp THCS) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bằng tốt nghiệp TCCN của người học nói trên được sử dụng thay cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng"
3645_BGDDT_GDCN _ Về người học TCCN.PDF 3645_BGDDT_GDCN _ Về người học TCCN.PDF 3645_BGDDT_GDCN _ Về người học TCCN.PDF

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận

hoàng lân

https://www.baogiaothong.vn/nghe-an-chu-tich-xa-khong-co-bang-cap-3-d417137.html

Gửi ngày 15/06/2022 10:03

hoàng kim

Trái với quy định các cấp, Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Gửi ngày 18/05/2022 07:31

Lê Thị Lý

Nghe nói TTQU cũng thế

Gửi ngày 28/04/2022 22:50