KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BVTV

Ngày phản ánh: 10/02/2022
Địa điểm diễn ra: Cao Bang, Vietnam

Tôi xin hỏi kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không có chứng chỉ vấn mở cửa hàng buôn bán được à. Tôi thấy mấy hộ ở xã cần nông, cần yên và lương thông hà quảng đăng faboook bán thuốc bảo vệ thực vật và phân bón công khai. Liệu cơ quan chức năng có biết và quản lý không. Có kiểm tra các hộ mở cửa hàng không. Mà để lan tràn bán thuốc BVTV độc hại. Chính quyền xã, quản lý thị trường ở đâu không đi kiểm tra các hộ mở cửa hàng tại các điểm xã cần yên, cần nông và lương thông. Xin cám ơn

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận