Giao Thông

Ngày phản ánh: 23/10/2021
Địa điểm diễn ra: Nuoc hai hoa an cao bang

Biển nào đúng ?

Sở Giao thông vận tải nhận được nội dung phản ánh của người dân trên hệ thống kết nối người dân về biển báo giao thông “Biển nào đúng?”. Sở Giao thông đã chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra thực tế tại hiện trường; qua kiểm tra, biển báo hiệu chỉ hướng đường tại Km 34+450 đường Hồ Chí Minh đặt bên phải theo hướng Thành phố Cao Bằng đi huyện Hà Quảng chưa đúng với khoảng cách tại vị trí đặt biển (T.trấn Nước Hai, huyện Hòa An) đến nơi đến (T.trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng). Sở GTVT đã chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên chỉnh sửa lại để phù hợp với thực tế như sau: Vị trí đặt biển báo tại Km 34+450 thuộc Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An bên phải của đường Hồ Chí Minh theo hướng Thành phố Cao Bằng đi huyện Hà Quảng, nội dung điều chỉnh mũi tên chỉ hướng đường đi T.trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng là 23 Km, mũi tên chỉ hướng đường đi huyện Hà Quảng là 34 Km (Có hình ảnh đã chỉnh sửa kèm theo). Trân trọng cảm ơn công dân đã phản ánh!
Sửa nội dung biển chỉ đường.rar

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận