Gói hỗ trợ 38.000 tỷ

Ngày phản ánh: 10/10/2021
Địa điểm diễn ra: Thị trấn Thông Nông

Tôi muốn hỏi: tôi là cán bộ 30a huyện Hà Quảng bị chấm dứt hợp đồng từ tháng 7 năm 2020 , hiện nay tôi vẫn còn bảo lưu mấy tháng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thuộc đối tượng 2 theo quyết định. Vậy tôi có được hỗ trợ gói 38.000 tỷ này không

Người gửi thông tin phản ánh trên, nhưng điên thoại của bạn phản ánh không đúng. Nên chúng tôi không thể gửi yêu cầu của bạn đến cơ quan giải quyết. Cảm ơn!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận