Vấn đề an toàn giao thông

Ngày phản ánh: 08/10/2021
Địa điểm diễn ra: TP Cao Bằng

Tôi xin phép các lãnh đạo và công an giao thông TP vào cuộc để xem xét về trường hợp các cháu có đủ tuổi đi xe máy điện và xe biển AA không? Vào giờ tan học các cháu của trường THPT TP và các cháu trường Chuyên tỉnh phóng xe bạt mạng rất nguy hiểm đến người tham gia giao thông trên đường và cũng nguy hiểm cho các cháu

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận