Tụ tập đông người khi đang trong thời gian dịch bệnh căng thẳng

Ngày phản ánh: 03/10/2021
Địa điểm diễn ra: Tại nhà riêng của ông lý văn khanh xóm 5 Vĩnh Quang TP Cao Bằng

Hiện đang có một nhóm người đang tụ tập tại nhà ông lý Văn khanh xóm 5 Vĩnh Quang TP Cao Bằng không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh mà còn cố tình tụ họp đông vui như không có chuyện gì xảy ra nếu giả sử như dịch bùng phát tại cao bằng ai sẽ chiu trách nhiệm đây ạ yêu cầu xử lý nghiêm để làm gương cho người khác

Qua ý kiến phản ánh trên trang kết nối Cao Bằng, UBND xã Vĩnh Quang đã giao cho Công an xã đi kiểm tra, xác minh tại Biên bản ngày 04/10/2021. Công an xã đã phối kết hợp với Công an viên xóm 5 đến kiểm tra xác minh tại gia đình Ông Lý Văn Khanh có cùng địa chỉ trên. Quan xác minh Công an xã khẳng định không có sự việc sảy ra như tin báo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận