Dầu thải

Ngày phản ánh: 01/10/2021
Địa điểm diễn ra: Chợ tầng phường hợp giang

Một số người ở chợ tầng đổ dầu thải liên tiếp mấy ngày ra thùng rác đoạn chợ tầng

Hệ thống ứng dụng kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền

Đã chuyển thông tin phản ánh cho Cơ quan chuyên môn tiếp nhận và xử lý

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá của bạn:  

Bình luận